Afkoma Kópavogsbæjar umfram væntingar

Bæjarskrifstofur Kópavogs í Fannborg 2.
Bæjarskrifstofur Kópavogs í Fannborg 2.

Rekstrarafgangur samstæðu Kópavogsbæjar var 186 milljónir króna á árinu 2012 en áætlun gerði ráð fyrir 102 milljónum króna. Útkoman var því betri sem nemur 84 milljónum króna. Þetta kemur fram í ársreikningi Kópavogsbæjar sem lagður verður fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í dag.

Tekjur voru 20.576 milljónir króna á árinu en bein rekstrargjöld 15.741 milljón króna. Þannig var hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir 4.835 milljónir króna. Sjóðstreymi var mjög sterkt og nam veltufé frá rekstri tæpum 2,8 milljörðum króna. Er það vel yfir áætlun.

Hagnaður vegna lóðaúthlutana á árinu 2012 var tæpar 800 milljónir króna en ekki hafði verið gert ráð fyrir lóðaúthlutunum í áætlun ársins. Til samanburðar var hagnaður af lóðaúthlutunum á árinu 2011 rétt rúmar 335 milljónir króna.

Þessi afgangur verður þrátt fyrir gengistap, óhagstæða verðbólguþróun og hækkun  lífeyrisskuldbindinga. Gengistap erlendra lána var 445 milljónir króna og gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga var 209 milljónir umfram áætlun.

Rekstur málaflokka gekk vel og var nálægt áætlun. Greidd laun á árinu voru aðeins 0,6% yfir áætlun en laun eru veigamesti þátturinn í rekstrarútgjöldum sveitarfélagsins.

„Ársreikningurinn sýnir bætta stöðu Kópavogsbæjar sem gefur góð fyrirheit um framhaldið. Mikill styrkur er fólginn í því að rekstraráætlanir málaflokka skuli standast og að á þær sé hægt að treysta. Hjá Kópavogsbæ starfar hæft fólk sem hefur lagst á árarnar til að ná settu marki. Einnig er mikilvægt að uppgreiðslu erlendra lána lýkur nánast á þessu ári og verður sá áhættuþáttur því óverulegur héðan í frá,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri.

Skuldahlutfall samstæðu Kópavogsbæjar var um síðustu áramót 206% en var um 242% þegar hæst var árið 2010. Markvisst er stefnt að því að lækka skuldir bæjarins. Gert er ráð fyrir því að skuldahlutfallið verði komið undir lögbundið 150% hámark fyrir árið 2018 en aðlögunartíminn til að ná því hlutfalli er til 2023.

Íbúum í Kópavogi heldur áfram að fjölga. Þeir voru 31.676 þann 1. desember 2012 og hafði fjölgað um 1,7% frá fyrra ári eða 537.