Fjárhagsáætlun Kópavogs 2016

Skjaldarmerki Kópavogsbæjar
Skjaldarmerki Kópavogsbæjar

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2016 var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Kópavogs í dag. Þá var einnig lögð fram langtímaáætlun fyrir tímabilið 2017-2019.  Fjárhagsáætlun bæjarins er unnin í samvinnu allra flokkanna í bæjarstjórn.

Áætlunin endurspeglar það að efnahagslegar aðstæður eru sveitarfélögum í landinu óhagstæðar. Launahækkanir eru mjög miklar og mikil þensla á byggingarmarkaði sem hefur áhrif á fjárfestingar sveitarfélaganna. Þá hefur yfirtaka sveitarfélaganna á málefnum fatlaðra reynst mun kostnaðarsamari en lagt var upp með. Markmið Kópavogsbæjar í niðurgreiðslu skulda næst engu að síður á næsta ári.

 Skuldahlutafall bæjarins lækkar umtalsvert og hraðar en aðlögunaráætlun gerði ráð fyrir, og verður komið niður í 156,1% í árslok 2016. Lögboðnar skyldur sveitarfélagsins til að lækka skuldir hafa áhrif á getu sveitarfélagsins til framkvæmda á næsta ári.

Meðal nýrra verkefna sveitarfélagsins á næsta ári er aukin áhersla á íbúalýðræði. Meðal annars verður veitt 100 milljónum til verkefna í nærsamfélaginu sem íbúar geta tekið þátt í að ráðstafa með kosningu og hverfaráðin verða efld. Þá verður ráðist í heildarstefnumótun fyrir alla starfsemi bæjarins og árangursmælingar teknar upp.

„Fjárhagsáætlun bæjarins sýnir þá áherslu sem við höfum lagt á skattalækkanir annars vegar og niðurgreiðslu skulda bæjarfélagsins hins vegar. Fjórða árið í röð lækkum við fasteignaskatt og áfram er útsvar undir leyfilegu hámarki. Skuldahlutfall bæjarins lækkar verulega sem er í samræmi við þá ábyrgð sem við leitumst við að sýna í rekstri bæjarfélagsins. Hagur bæjarins er að vænkast og íbúar njóta góðs af því,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs.

A-hluti bæjarsjóðs verður rekinn með 85 milljóna rekstrarafgangi á næsta ári að því er fram kemur í fjárhagsáætlunni. Þá verður samstæða Kópavogsbæjar rekin með 246 milljón króna rekstrarafgangi á næsta ári.

Gert er ráð fyrir að skuldahlutfall Kópavogsbæjar komist undir 150% viðmið árið 2017. Um síðustu áramót var skuldahlutfallið 175,2% en áætlun fyrir árið 2015 gerir ráð fyrir skuldahlutfallið verði 165,6% í árslok 2015.

Greinargerð með fjárhagsáætlun eins og hún var lögð fram til fyrri umræðu.