Fjárhagsáætlun Kópavogs 2017

Logo Kópavogs
Logo Kópavogs

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2017 var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Kópavogs í dag, 8.nóvember 2016. Þá var einnig lögð fram langtímaáætlun fyrir tímabilið 2018-2020. Fjárhagsáætlun bæjarins er unnin í samvinnu allra flokkanna í bæjarstjórn.

Samkvæmt áætluninni mun skuldahlutfall bæjarins lækka umstalsvert og hraðar en aðlögunaráætlun gerði ráð fyrir. Það verður komið niður í um 140% í árslok 2017 og því komið vel undir hið lögboðna 150% hlutfall.

A-hluti bæjarsjóðs verður rekinn með 136 milljóna rekstrarafgangi á næsta ári að því er fram kemur í fjárhagsáætlunni. Þá verður samstæða Kópavogsbæjar rekin með 259 milljón króna rekstrarafgangi á næsta ári.

Við gerð fjárhagsáætlunar er leitast við eftir fremsta megni að minnka álögur á barnafjölskyldur í sveitarfélaginu. Því hækka leikskólagjöld aðeins um 2% en ekki 4% eins og aðrir tekjuliðir í áætlun. Þá er lagt til að fasteignaskattur lækki fimmta árið í röð, verði 0,255% í stað 0,260% áður og að holræsagjald lækki úr 0,169% í 0,14%.

Gert er ráð fyrir að laun og launatengd gjöld verði 55,2% á næsta ári af rekstrartekjum bæjarins. Hlutfallið er tæplega 51% árið 2016 og er hækkunin tilkomin vegna launahækkana og hækkunar launatengdra gjalda undanfarin misseri.


Fjárhagsáætlun 2017. Lögð fram til fyrri umræðu. 

Þriggja ára áætlun fyrir tímabilið 2018-2020.