Greiðslur til listamanna

Gerðarsafn
Gerðarsafn

Listamenn sem sýna í Gerðarsafni munu framvegis fá greitt vegna sýningarhalds í samræmi við verklagsreglur sem nýverið voru samþykktar í bæjarráði Kópavogs.

Gerðarsafn greiðir þóknun til listamanna fyrir þátttöku í sýningum og miðast greiðslur við umfang sýninga eins og tiltekið er í verklagsreglunum. Grunnviðmið greiðslu eru starfslaun listamanna hverju sinni.

Markmið verklagsreglna er að tryggja að listamenn fái sanngjarnar greiðslur fyrir þátttöku í sýningum og vinnuframlag sem innt er af hendi í tengslum við sýningar á verkum þeirra.