Árshlutareikningur lagður fram

Fannborg 2
Fannborg 2

Rekstrarafgangur samstæðu Kópavogsbæjar er mun meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir, hagnaður fyrstu sex mánuði ársins eru 452 milljónir króna en gert er ráð fyrir 667 milljónum króna fyrir allt árið í fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar. Þetta kemur fram í árshlutareikningi  Kópavogs fyrir 1. janúar 2014 til 30. júní 2014 sem var lagður fram í bæjarráði í dag, 11. september.

Betri afkoma bæjarins það sem af er ári skýrist einkum af heldur meiri tekjum en áætlanir gerðu ráð fyrir og lægri fjármagnsgjöldum vegna lægri verðbólgu en áætluð var á tímabilinu.

„Árshlutauppgjörið skilar okkur betri afkomu en við reiknuðum með sem er gott en þess má geta að nýir kjarasamningar hafa litil áhrif á fyrri hluta ársins og þá var verðbólga lægri en við gerðum ráð fyrir. Við þurfum því og munum áfram gæta aðhalds í rekstri,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogsbæjar. „En það er ánægjulegt að rekstur bæjarfélagsins heldur áfram að styrkjast, skuldirnar hafa lækkað og við höldum ótrauð áfram á þeirri braut að greiða þær niður.“

Rekstrarniðurstaða samstæðu fyrir fjármagnsliði, afskriftir og lífeyrisskuldbindingar var jákvæð um 2.325 m.kr. Þetta þýðir að framlegðarhlutfall samstæðu var um 21%, en í reglum frá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga er gert ráð fyrir að framlegðarhlutfallið sé á bilinu 15-20%.

Skuldahlutfall samstæðu Kópavogsbæjar lækkar á tímabilinu. Það er 179% fyrir samstæðuna 30.júní 2014 séu þær forsendur gefnar að helmingur tekna ársins sé fallinn til og að frádráttur vegna lífeyrisskuldbindinga sé sá sami og í ársreikningi 2013, en skuldahlutfallið var þá 185%. Miðað við sömu forsendur, þá er skuldahlutfall A-hluta komið í 147%.

Nánar:

Greinargerð með árshlutareikningi og Árshlutareikningur Kópavogsbæjar 1. janúar til 30. júní 2014.