Eineltisstefna Kópavogsbæjar samþykkt í bæjarráði

Eineltisstefna Kópavogsbæjar var samþykkt á bæjarráðsfundi í vikunni. Í henni segir að Kópavogsbær hafi það að leiðarljósi að vera góður vinnustaður og að starfsmönnum líði þar vel. Í stefnunni er einelti skilgreint, farið yfir ábyrgð stjórnenda og viðbrögð við einelti.

Bæjarráð fól hópi starfsmanna bæjarins á síðasta ári að móta stefnuna og verður hún kynnt frekar á vinnustöðum bæjarins á komandi vikum og mánuðum.

Stefnunni er skipt í sex kafla. Í fimmta kafla er lagt til að stofnað verði eineltissteymi skipað fulltrúum starfsmannadeildar, jafnréttisráðgjafa og forvarnarfulltrúa. Teymið verður skipað á næstunni.

Hlutverk þess verður fyrst og fremst að veita stjórnendum ráðgjöf þegar einelti eða vísbending um einelti kemur upp á vinnustað.

Einelti getur tekið á sig margar myndir, til dæmis getur það falist í baktali, slúðri, útúrsnúningum, niðrandi ummælum eða þöggun. Þá getur það falist í ósanngjarnri gagnrýni á vinnubrögð eða neikvæðri skírskotun til kyns, aldurs eða kynþáttar.

Tilkynna skal einelti til næsta yfirmanns, öryggisfulltrúa eða trúnaðarmanna á vinnustað.

Eineltisstefna Kópavogsbæjar