Íbúar ánægðir með Kópavog

Íbúar í Kópavogi eru ánægðir með bæinn sinn.
Íbúar í Kópavogi eru ánægðir með bæinn sinn.

91% Kópavogsbúa eru ánægðir með sveitarfélagið sem stað til að búa á að því er fram kemur í könnun Gallup á þjónustu 19 stærstu sveitarfélaga landsins. Í könnuninni er spurt um viðhorf til þjónustu sveitarfélagsins í margvíslegum málaflokkum.

Íbúar í Kópavogi eru ánægðastir allra á landinu þegar kemur að aðstöðu til íþróttaiðkunar og hvernig menningarmálum er sinnt. Í íþróttunum eru 92% ánægðir, 7% hlutlausir í afstöðu sinni og 1% óánægðir en í menningarmálunum eru 72% ánægðir, 25% hlutlausir og 3% óánægðir.

Þá eru mjög margir ánægðir með gæði umhverfis í kringum heimili sitt, þjónustu sveitarfélagsins þegar á heildina er litið, grunn- og leikskóla, sorphirðu og hvernig sveitarfélagið sinnir menningarmálum.

Í langflestum málaflokkum er meirihluti ánægður með þjónustu sveitarfélagsins og í öllum er ánægja meiri en óánægja.

Þátttakendur voru spurðir hvar helst þyrfti að bæta þjónustu sveitarfélagsins. 23% bentu á endurvinnslu og sorphirðumál, 21 á samgöngumál, 14% á umhverfismál og 11% á stjórnsýslu, leikskólamál og þjónustu við eldri borgara.

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu nóvember til janúar og svöruðu 498 spurningum um Kópavog. 9861 tóku þátt í könnunni í heild sinni. Þátttakendur voru eldri en 18 ára, valdir af handahófi úr viðhorfahópi Gallup og þjóðskrá. Gagnaöflun stóð yfir þar til tilteknum fjölda var náð í hverju sveitarfélagi fyrir sig.

Þjónustukönnun Gallup