Lánshæfismat hækkar úr B í B+

Fannborg 2
Fannborg 2

Íslenska lánshæfismatsfyrirtækið Reitun ehf. hefur hækkað lánshæfismat Kópavogsbæjar úr B í B+ með stöðugum horfum. Í rökstuðningi segir að Kópavogsbær hafi unnið vel úr afleiðingum efnahagshrunsins. Rekstrarframlegð hafi til dæmis batnað verulega og veltufé frá rekstri sé einnig sterkt. Því sé ástæða til að hækka matið þrátt fyrir „minnkandi þrótt efnahagsbatans,“ eins og það er orðað.

Í rökstuðningi er bent á að skuldir Kópavogsbæjar lækki hratt og að endurfjármögnun lána hafi gengið afar vel. Gengisáhætta sveitarfélagsins verði nánast horfin eftir þetta ár þar sem tekist hafi að endurfjármagna evru lán frá Dexia banka í krónum. „Afborganir lána á næstu árum eru mun lægri en í ár og ætti að vera hægt að fjármagna þær að stórum hluta með veltufé frá rekstri,“ segir í niðurstöðunum frá Reitun.

Minnt er á að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaganna hafi fyrir nokkrum misserum gert athugasemdir við of hátt skuldahlutfall Kópavogsbæjar, þ.e. of háar skuldir á móti tekjum. Reitun segir að bærinn hafi tekið tillit til ábendinga og tilmæla eftirlitsnefndarinnar. „Fyrir liggur áætlun þar sem gert er ráð fyrir að bærinn muni ná að uppfylla kröfu um 150% skuldahlutfall á árinu 2018. Miðað við stöðuna í dag er útlit fyrir að 150% skuldahlutfall muni hugsanlega nást ári fyrr, eða árið 2017.“

Kópavogur er næst stærsta sveitarfélag landsins. Íbúar eru um 32 þúsund. Árleg fjölgun íbúa frá árinu 2000 hefur að meðaltali verið um 695 manns. Íbúum hefur þar með fjölgað um 41% frá aldamótum. Til samanburðar fjölgaði íbúum í Reykjavík um 9% á sama tíma. Í niðurstöðunum frá Reitun kemur fram að stærð Kópavogs og vöxtur hafi jákvæð áhrif á lánshæfismatið.

Kópavogsbær gerði samning við Reitun fyrir þremur árum um greiningu og mat á lánshæfi sveitarfélagsins gagnvart fjárfestum á skuldabréfamarkaði. Kópavogur var fyrst sveitarfélaga til að gera slíkan samning. Markmiðið er að gera fjárfestum kleift að fá álit óháðra aðila á fjármálum bæjarins.

Reitun er dótturfélag IFS greiningar og var stofnað árið 2010.

Lánshæfismat Reitunar fyrir Kópavogsbæ