Leiguverð vegna tónleika

Tónleikagestir bíða í röð fyrir utan Kórinn
Tónleikagestir bíða í röð fyrir utan Kórinn
Samkvæmt leigusamningi Kópavogsbæjar og Senu greiddi Sena 8.250.0000 krónur fyrir leigu Kórsins vegna tónleika með Justin Timberlake sem fram fóru 24. ágúst síðastliðinn. Kópavogsbær greiddi HK 800.000 krónur vegna vinnu við tónleikana og Strætó bs. 1.950.000 krónur vegna fólksflutninga. Nettóleigutekjur bæjarins námu því 5.500.000 krónum.

Til upplýsingar má þess geta að upphaflega var það metið sem svo að það samræmdist ekki viðskiptahagsmunum bæjarins að gefa leiguverð upp. Kórinn er í samkeppni við önnur mannvirki á höfuðborgarsvæðinu sem eru leigð út fyrir viðburði af ýmsum toga, meðal annars stórtónleika. Í aðdraganda samningsins um tónleika í Kórnum neituðu samkeppnisaðilar að gefa upp leiguverð þegar eftir var leitað.

Vegna fyrirspurna og umræðu um leiguna hefur verið afráðið að birta samninginn.  

Leigutekjur vegna tónleikanna eru umfram áætlaðar tekjur af leigu hússins árið 2014. Kórinn var ekki í annarri notkun þá daga sem samið var við Senu um húsið og er í lítilli notkun á sumrin. Leiga á fullnýttu húsi er 3.826.000 fyrir átta daga, eins og fram kemur í töflu sem sýnir mögulegar leigutekjur á útleigu tíma í knatthúsi og íþróttahúsi á samningstímanum við Senu. Leigan til Senu tók mið af þessari gjaldskrá.

Tónleikarnir með Justin Timberlake í Kórnum mörkuðu tímamót í notkun hússins. Almenn ánægja er með skipulag tónleikanna og framkvæmd þeirra hjá Kópavogsbæ. Að þessum fyrstu tónleikum loknum er ljóst að húsið stenst allar kröfur sem fyrsta flokks tónleikahús enda var það byggt sem fjölnota hús.