Örugg búseta fyrir alla

Vefsíðan homesafety.
Vefsíðan homesafety.

Hafist hefur verið handa við samstarfsverkefni um kortlagningu á fjölda einstaklinga sem búa í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.  Í kjölfar brunans við Bræðraborgarstíg í fyrra þar sem þrjú létust var Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) að beiðni félags- og barnamálaráðherra falið að vinna að tillögum
til úrbóta á brunavörnum í húsnæði þar sem fólk hefur búsetu.

Í því skyni stofnaði HMS samráðsvettvang sem lagði fram þrettán úrbótatillögur, þar á meðal að kortleggja hversu margir einstaklingar búa í atvinnuhúsnæði, ásamt því að safna upplýsingum um ástand brunavarna og félagslegar aðstæður íbúa sem nú er verið að setja í framkvæmd. Ákveðið var að hefja þessa vinnu á höfuðborgarsvæðinu og þróa aðferðarfræði sem mun nýtast á landsbyggðinni.

„Í þessum áfanga er markmiðið að ná utan um umfangið og fjölda einstaklinga sem býr í atvinnuhúsnæði. Í kjölfarið á þeirri vinnu verður svo skoðað hvaða úrbætur þarf að ráðast í til að skapa öruggari húsnæðisaðstæður fyrir íbúa. Kortlagningin skapar grundvöll fyrir stjórnvöld til að ráðast í nauðsynlegar úrbætur og koma í veg fyrir hörmulega atburði eins og áttu sér stað á Bræðraborgarstíg“ segir Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins var falið að leiða verkefnið í nánu samstarfi við HMS, Alþýðusamband Íslands og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Áætlað er að kortlagningin muni taka um þrjá mánuði. Í því felst að hópur eftirlitsfulltrúa heimsækir atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og ræðir við einstaklinga sem þar eru búsettir um ástand brunavarna og félagslegar aðstæður þeirra. Upplýsingar verða ópersónugreinanlegar.

Vefsíðan www.homesafety.is hefur verið sett í loftið sem hluti af kynningarefni þessa verkefnis og þar er hægt að nálgast upplýsingar á sex tungumálum.

A website dedicated to the project, www.homesafety.is, is now accessible with information in six languages.

English: 

Joint project focused on mapping the number of individuals living in industrial housing in the greater Reykjavík area has startet.

Following a tragic fire in Bræðraborgarstígur last year where three people died, the Minister of Social Affairs and Children asked to Icelandic Housing and Construction Authority (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, HMS) to form proposals on how to improve fire safety in places where people reside. A consultation forum established by HMS presented thirteen reform proposals, one of which was to map how many people reside in industrial buildings, as well as gathering information about the conditions of fire protection and the social circumstances of the individuals.

This mapping will be conducted in the upcoming weeks. In the first stage, the greater Reykjavík area will be mapped. The methodology developed in this first stage can then be used in other regions of the country.

“At this stage, we want to know the scope and the number of individuals living in industrial housing. When we have mapped the current situation, we will be able to define which reforms are needed to create safer homes for the residents. This mapping effort will form a basis for the authorities to make the necessary reforms, in order to prevent more tragic events like the one that took place in Bræðraborgarstígur”, says Jón Viðar Matthíasson, Fire Chief at the Greater
Reykjavík Fire and Rescue Service (Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, SHS). SHS was asked to lead the project, in close collaboration with HMS, the Icelandic
Confederation of Labour (Alþýðusamband Íslands, ASÍ) and the Capital Region municipalities. The mapping is estimated to take around three months. A group of inspectors will visit industrial buildings in the greater Reykjavík area and talk to the individuals living there about the fire protection conditions and their social circumstances. All information gathered will be non-personally identifiable.