Samþykkt að friðlýsa hluta Skerjafjarðar

Loftmynd af Skerjafirði
Loftmynd af Skerjafirði

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti í vikunni að friðlýsa hluta Skerjafjarðar sem er innan bæjarmarka Kópavogs með fjörum ásamt grunnsævi. Samkvæmt því verða friðlýst tvö svæði, annars vegar í Kópavogi (39 ha) og hins vegar í Fossvogi (23,6 ha), alls um 62,6 ha svæði sem er mikilvæg búsvæði fugla.

Markmiðið er að vernda lífríki við ströndina, í fjöru og á grunnsævi, einkum og sér í lagi með tilliti til fugla. Jafnframt er markmiðið að vernda útivistar- og fræðslugildi svæðisins sem felst í líffræðilegri fjölbreytni og samrýmist verndun búsvæða fugla.

Í tillögu bæjarstjórnar Kópavogsbæjar og Umhverfisstofnunar til umhverfisráðherra eru skilgreind mörk og skilmálar friðlýsingarinnar. Verið er að auglýsa tillöguna og kynna, m.a. hér á vef Kópavogsbæjar og á vef Umhverfisstofnunar.

Frestur til að skila ábendingum rennur út 27. janúar 2012 og skal þeim skilað í gegnum vef Umhverfisstofnunar. Vísað er í tillöguna hér að neðan.

Í tillögunni segir m.a. að Skerjafjarðarsvæðið í heild hafi alþjóðlegt verndargildi vegna farfuglategunda, svo sem rauðbrystings og margæsar en þar er að finna lífríkar þangfjörur, leirur og grunnsævi sem skapa undirstöðu fyrir afar fjölbreytt fuglalíf allan ársins hring.

Einnig kemur fram að svæðið sé mikilvægt vegna marhálms og sjávarfitjungs sem hafa takmarkaða útbreiðslu hér á landi, en marhálmur er ein aðal fæða margæsar.

Í Fossvogi og í Kópavogi er stór hluti af leirum á Skerjafjarðarsvæðinu. Fræðslugildi svæðisins er hátt með tilliti til lífríkis og aðgengi að svæðinu er gott. Strandlengjan er vinsæl til útivistar og í Fossvogi eru iðkaðar siglingar og annað sjósport.

Tillaga að friðlýsingarskilmálum fyrir Skerjafjörð innan marka Kópavogs. 


Kort af svæðinu sem á að friðlýsa.