Skuldir lækka hjá Kópavogsbæ

Árshlutareikningur Kópavogsbæjar 2019 var lagður fram í bæjarráði 5. september 2019.
Árshlutareikningur Kópavogsbæjar 2019 var lagður fram í bæjarráði 5. september 2019.

Rekstrarniðurstaða samstæðu Kópavogsbæjar, A og B hluta, var jákvæð um 158 milljónir króna en hlutfallslega dreifð áætlun ársins gerði ráð fyrir rekstrarhalla að upphæð 49 milljónir króna í árshlutareikningi.

Vaxtaberandi skuldir bæjarins lækka um 917 milljónir, þar af eru langtímaskuldir 616 milljónir. Heildarskuldir samstæðunnar lækka um 46 milljónir en stór hluti þeirra eru lífeyrisskuldbindingar bæjarins.

Skýring mismunar á áætlun og niðurstöðu rekstrarniðurstöðu samstæðunnar er einkum sú að verðbólga er lægri en reiknað var með. Skatttekjur tímabilsins eru þó heldur lægri en reiknað var með.

Þetta kemur fram í óendurskoðuðum og ókönnuðum árshlutareikningi Kópavogs fyrri 1. janúar til 30. júní 2019 sem lagður hefur verið fram í bæjarráði Kópavogs.

„Það er ánægjulegt að skuldir lækki en þó eru ýmis teikn á lofti um erfiðari kringumstæður í efnahagslífinu sem bitna mun á rekstri sveitarfélaga. Við munum því áfram leggja áherslu á aðhald í rekstri Kópavogsbæjar og mun þess sjá merki í fjárhagsáætlun næsta árs,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogi.

Rekstrarniðurstaða samstæðu fyrir fjármagnsliði, afskriftir og lífeyrisskuldbindingar var jákvæð um 2,36 milljarða króna sem þýðir að framlegðarhlutfall samstæður þannig reiknað var um 16,5% en í reglum frá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga er gert ráð fyrir að framlegðarhlutfall sé á bilinu 15-20%.

Þess má geta að á fyrri helmingi árs falla um 48%-49% af skatttekjum ársins en hins vegar stærri hluti útgjalda á ákveðnum sviðum.

Árshlutareikningur 2019