Kynningarfundi streymt

Skoða má vinnslutillögu á vef Kópavogsbæjar, myndin er tekin úr henni.
Skoða má vinnslutillögu á vef Kópavogsbæjar, myndin er tekin úr henni.

Kynningarfundur um tillögu á vinnslustigi að breyttu aðalskipulagi Kópavogs á miðbæjarsvæði verður haldinn fimmtudaginn 19. mars kl. 17.00-18.00.  Einnig verður vinnslutillaga að deiliskipulagi miðbæjarsvæði kynnt á sama fundi. 

Í ljósi aðstæðna verður fundurinn haldinn án gesta en streymt á vef Kópavogsbæjar. Að fundi loknum verður hægt að beina spurningum að starfsfólki skipulags- og byggingardeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is.

Breyting á aðalskipulagi. Fannborgarreitur - Traðarreitur - vestur. Vinnslutillaga

Auglýsing um breytingu á aðalskipulag í Kópavogi. Tillaga á vinnslustigi. 

Hamraborg – miðbær. Fannborgarreitur og Traðarreitur – vestur.

Vakin er athygli á því að á fundi skipulagsráðs 2. mars 2020 var lögð fram tillaga á vinnslustigi að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 á miðbæjarsvæði Hamraborgar. Fyrirhugað skipulagssvæði afmarkast af Vallartröð í austur, Digranesvegi í suður, Digranesvegi 1, Hálsatorgi og Hamraborg 8 í vestur og Hamraborg 10 til 38 (sléttar tölur) í norður. Í gildandi aðalskipulagi er landnotkun á umræddu svæði, sem er um 4,3 ha að flatarmáli, skilgreind sem miðbæjarsvæði fyrir íbúðir, verslun og þjónustu. Í fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu verður landnotkun svæðisins áfram skilgreind sem miðbæjarsvæði auk þess sem það verður skilgreint sem nýtt þróunarsvæði (þéttingarsvæði). Jafnframt er talnagrunni aðalskipulagsins breytt. Í kynntri vinnslutillögu er miðað við að núverandi byggingar á lóðunum Fannborg 2, 4 og 6 (gömlu bæjarskrifstofurnar) á reit B1-1 í rammahluta aðalskipulagsins verði rifnar og nýjar byggingar reistar í þeirra stað fyrir allt að 300 íbúðir ásamt verslun og þjónustu alls um 28.000 m2. Nýtingarhlutfall ofanjarðar er áætlað um 3,2 og með bílastæðakjallara um 5,2. Miðað er við 1 bílastæði á hverja 100 m2 í húsnæði neðanjarðar. Í vinnslutillögunni er auk þess gert ráð fyrir breytingum á sk. Traðarreit - vestur, reit B4 í rammahluta aðalskipulagsins, þar sem núverandi íbúðarhús við Neðstutröð 2, 4, 6, 8 og Vallartröð 1, 3, 5 og 7 verði rifin og nýtt húsnæði byggð í þeirra stað fyrir allt að 300 íbúðir auk húsnæðis fyrir verslanir og þjónustu alls um 25.000 m2. Nýtingarhlutfall ofanjarðar er áætlað um 2,7 og með bílastæðakjallara um 4,7. Gert er ráð fyrir bílastæðum neðanjarðar, einu bílastæði á hverja 100 m2 í húsnæði. Í fyrirhugaðri skipulagsvinnu eru ekki ráðgerðar breytingar við Hamraborg 10 til 38 (sléttar tölur), við Fannborg 1 til 9 (oddatölur) og Digranesvegi 5 og 7 þ.e. á reitum B1-3 og B2 í rammahluta aðalskipulagsins. Vinnslutillagan er sett fram í greinargerð þar sem m.a. er fjallað um núgildandi stefnu skipulagsins, tengsl við aðrar skipulagsáætlanir s.s. svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, forsendur og markmið fyrirhugaðra breytinga, umhverfisáhrif, samráð og kynningarferli. Er vinnslutillagan dags. 25. febrúar 2020.

Skipulagsráð samþykki að framlögð vinnslutillaga verði kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Stefnt er að því að ofangreind vinnslutillaga verði samþykkt í formlega auglýsingu inna fárra vikna.

Vinnslutillagan ásamt vinnslutillögu að deiliskipulagi ofangreinds svæðis eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 29. apríl 2020.

 Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verður útsending (streymi) á heimasíðu Kópavogsbæjar fimmtudaginn 19. mars 2020 kl. 17:00 – 18:00. Í kjölfarið verður kynningin aðgengileg á heimasíðu bæjarins. Hægt er að beina fyrirspurnum til starfsmanna skipulags- og byggingardeildar um vinnslutillögurnar á netfangið skipulag@kopavogur.is

Skipulagsstjóri Kópavogs